Search
Close this search box.

Система за обслужване на клиенти

WPSupport.bg / Система за обслужване на клиенти

Нашата система за обслужване ни помага да създадем по-ефективно и надеждно управление на взаимоотношенията с клиентите. В основата ѝ стои идеята за събиране, управление и анализ на информация, свързана с клиентите, с цел подобряване на обслужването им и увеличаване на тяхната удовлетвореност

WPSupport.bg - Система за обслужване на клиенти

Запознайте се с нашата система за обслужване на клиенти

Сайтове

Възможност за обслужване на множество сайтове през един акаунт.

Билети

Възможност за изпращане на помощни билети за решаваме на проблеми.

Екип

Възможност за добавяне на множество потребители към един акаунт.

Полезна информация

Възможност за изпращане на помощни билети за решаваме на проблеми.